Cenník

CENNÍK

spoločnosti FinReal go s.r.o.

Spoločnosť FinReal go s.r.o. (ďalej len ,,FRgo‘‘) je právnickou osobou, ktorá poskytuje sprostredkovanie služieb spojených s realitnou činnosťou. V zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v Slovenskej republike vydáva cenník, ktorý má odporúčací charakter.

  1. Sprostredkovanie predaja a kúpy nehnuteľnosti vrátane kompletného realitného servisu a poradenstva, právneho a katastrálneho servisu, marketingu a všetkých nákladov.

  DRUH NEHNUTEĽNOSTI

  VÝŠKA PROVÍZIE

  1.1. BYTY

  2-5%, min. 2.000,- EUR *

  1.2. DOMY (chata, rodinný dom, iný objekt na bývanie a rekreáciu)

  2-5%, min. 3.000,- EUR *

  1.3. POZEMKY (rekreačný pozemok, pozemok na výstavbu rodinného domu, záhrada, orná pôda, iný pozemok)

  2-5%, min. 2.000, - EUR*

  1.4. INÉ (priestory, objekty, developerské projekty)

  variabilná podľa dohody

 

  1. Sprostredkovanie prenájmu a nájmu nehnuteľnosti vrátane kompletného realitného servisu a poradenstva, právneho servisu a marketingu.

Provízia je vo výške nájomného za jeden mesiac užívania nehnuteľnosti, pričom minimálna výška provízie je 400,- EUR.*

Účtuje sa od toho, kto o poskytnutie služby požiadal. FRgo môže vyžadovať pri niektorých typoch nehnuteľností odmenu od záujemcu o prenájom/nájom. O tejto skutočnosti záujemcu informuje vopred.

  1. Individuálne služby a úkony 

Provízia za individuálne služby a úkony variabilná podľa služby alebo úkonu.

 

* FRgo si vyhradzuje právo upraviť a prispôsobiť výšku provízie na základe vzájomnej dohody s klientom podľa individuálneho posúdenia náročnosti obchodného prípadu, dĺžky trvania a povahy vzájomného obchodného vzťahu.